O nás

Unie daňový poplatníků ČR, z. s. (dále jen Unie) je zapsaným spolkem, u jehož zrodu stáli profesionálové v oboru daní. Vznik Unie byl reakcí na stále se zpřísňující zákony ve věcech daňových, a to pod rouškou boje proti daňovým podvodům a jiným daňovým únikům. Jakkoliv lze s touto myšlenkou souhlasit, způsob, kterým je tato uváděna do praxe, je krajně nešťastný.

Současné zákony nijak nezohledňují, že jejich adresátem je také řádný daňový poplatník. I na něj je však od počátku pohlíženo jako na osobu potenciálně krátící daně. Takovýto přístup, který je na hony vzdálen principům dobré správy, však v právním státě nemůže obstát.

Posláním Unie je tak na takovéto případy poukazovat, jakož i poskytovat pohled z druhé strany. Chcecem proto nabídnou pohlede ze strany řádných daňových subjektů, kterých je navzdory zákonným předpokladům v tomto státě stále většina. Unie tak zaujímá stanoviska jak k platným zákonům, tak k zákonným iniciativám v oblasti daní. A jelikož výklad zákona je v prostředí České republiky svěřen soudům, je analýza soudních rozhodnutí rovněž předmětem zájmu Unie.

Dalším posláním je přispívat ke kultivaci daňového prostředí. Unie se tak v rámci své činnosti zaměřuje na pořádání odborných a vzdělávacích akcí, jejichž cílem je zlepšit nejenom stav, leč také povědomí daňových subjektů o mnoha rizikových oblastech. A jelikož hlavní slovo při výkladu daňových předpisů náleží soudům, analyzuje Unie též rozhodnutí soudů, a to zejména těch vrcholných.